5. 2. 2020. NK Tramošnica

NK Tramošnica je planirala da u 2019 godini postavi ogradu na granici posjeda.


Ovu investiciju je planirano da vodi Općina Pelagićevo a da finansiranje bude iz Vladinih grantova.
Kad na proljetni dio natjecanja budete dolazili, da se ne začudite kad vidite ogradu oko posjeda i klizne kapije na ulazima, nove žičane mreže iza stativa itd, NK Tramošnica svoje planove realizira.

NK Tramošnica je prilično obnovila trenerski i igrački kadar, već su počele pripreme.
Već od sada možete početi kupovati Stalnu ulaznicu 2020 ( 30 KM) i Iskaznicu 2020 (100 KM)

Kako izgleda ograda, pogledajte na slikama u privitku.

Tadija Leutar

Pogledajte fotografije