Stara devizna štednja - Možda nekome pomogne
(Detaljna uputstva, obrasci, primjeri )Eh, dobra stara vremena! Nekada je postojao lijepi običaj kod naših ljudi da djed i baba darivaju unučad. Tako bijaše i kod mene: kad mi se rodila kćer, kupio djed veliki dukat (mislim da su ga zvali „šorvan“) i još k tome nešto DM; rodio se sin, otvorio djed deviznu štednu knjižicu Investbanka Beograd, poslovnica u Gradačcu (iznos pristojan, ali nije za javnost), i tako redom, pa koliko je bilo djece i unučadi. Lijep običaj, nema što! Narodna poslovica kaže, bolje da propadne selo nego običaji. Selo nažalost propalo, a ne znam koliko su ostali običaji. .........................Započeo nesretni rat u Hrvatskoj, u Bosni se priprema, a ja „Toma sumnjivi“ odmah podignem te devize i u čarapu. Što je sigurno-sigurno. Neki od mojih nisu tako postupili. Proteklih godina bilo je raznih pokušaja, preko raznih advokata ili ustanova, da se ta štednja ljudima isplati, ali uglavnom bezuspješno. Ne tvrdim da je ovaj put isplata zagarantirana, ali stvar je ipak ozbiljnije naravi. Naime, Vlada Republike Srbije, uvjetovano pritiskom međunarodnih faktora ili pak drugim okolnostima, dana 3.2.2017. godine donijela je Uredbu o pravima građana na povrat sredstava položenih po filijalama banaka na području bivših republika SFRJ, a čija je centrala ili sjedište bilo u Srbiji do 27.4.1992. godine, te načinu na koji to mogu ostvariti.

Ima tu puno pisanih materijala i tumačenja, te raznih prepričavanja, pa se prilično teško snaći u svemu tome. Iako nisam u igri, zbog nekih svojih dao sam si malo truda i sve proučio, te zatražio nekoliko puta pojašnjenje mjerodavnih institucija, kako bi meni bilo jasno što je sve potrebno. Javljaju se razno razne posredničke osobe i udruge koje vam žele kao pomoći, naravno uz dobru proviziju. Mislim da svatko sam može prikupiti dokumentaciju i poslati na odgovarajuću adresu, bez velike muke i bez nekog troška, te vam navodim slijedeći postupak:

Potrebno je prikupiti slijedeću dokumentaciju (kopirano iz originalnog Poziva štedišama):

1) overenu kopiju lične karte ili pasoša deviznog štediše;

2) original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta;

3) original devizne štedne knjižice;

4) original izjave deviznog štediše date pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, overene kod nadležnih organa, da svoju deviznu štednju nije preneo na drugo lice;

5) original potvrde nadležnih organa i institucija bivših republika SFRJ na čijoj teritoriji su se nalazile filijale banaka u kojima je položena štednja, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ (informacija će biti dostupna na sajtu Uprave www.javnidug.gov.rs);

6) originale potvrda nadležnih organa i institucija svih bivših republika SFRJ u kojima je devizni štediša imao prebivalište, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ – ako je menjao prebivalište u više republika;

7) original izvoda iz matične knjige venčanih ili drugi dokument iz koga se vidi promena ličnog imena (ime i prezime);

8) original izvoda iz matične knjige rođenih maloletnog lica koje je naslednik štednje.

Ima u tim pisanim materijalima još nekih dodataka i informacija pa si to pogledajte u dokumentaciji na internetu, ali ovo je u većini slučajeva sažetak onoga što je sve navedeno.

Malo pojašnjenja po gore navedenim točkama:

1) Iskopirati osobnu kartu ili Putovnicu i kopiju ovjeriti kod Javnog bilježnika.
2) Uvjerenje o prebivalištu izvaditi u MUP-u Gradačac (radi se o Prebivalištu-to je mjesto gdje ste bili prijavljeni za stalno. Oni koji su vani oni tamo imaju privremeni Boravak i za to ne treba potvrda, osim ako imaju tu državljanstvo pa su prijavljeni za stalno i tu imaju prebivalište. Ako je netko mijenjao Prebivalište, npr. sada je prijavljen i stalno živi u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji, treba mu i Uvjerenje o prebivalištu od MUP-a gdje sada živi).
3) Iskopirati štednu knjižicu, a sebi kod Javnog bilježnika ovjeriti i čuvati kopiju za slučaj da se štedna knjižica zagubi. Ako imate više knjižica, brojeve svih knjižica upisati u obrazac Prijava potraživanja.
4) Sastaviti Izjavu da štednju niste nikome prenijeli i ovjeriti kod Javnog bilježnika. Izjavu možete sastaviti proizvoljno ili slično kako sam to ja učinio (u prilogu).
5) Izvaditi potvrdu u BiH da niste ostvarili pravo svoje štednje u BiH (još nije odlučeno tko će izdavati ove potvrde-biti će naknadno objavljeno).
6) Izvaditi potvrdu u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji bivših republika SFRJ ako imate ili ste imali prijavljeno Prebivalište, da niste ostvarili pravo svoje štednje u tim državama (još nije odlučeno tko će izdavati ove potvrde-biti će naknadno objavljeno).
7) Vjenčani list ako ste mijenjali prezime, a ako niste ne treba.
8) Izvod iz matične knjige rođenih maloljetnog lica ako je štednju naslijedio maloljetnik.

Dakle: točke 1), 3) i 4) možete ovjeriti kod bilo kojeg Javnog bilježnika; točku 2) Uvjerenje izvaditi u MUP-u Gradačac i MUP-u mjesta ako ste još imali ili sada imate Prebivalište; točke 5) i 6) Potvrde za sada ne možete izvaditi dok ne bude objevljeno tko i gdje će ih izdavati-biti će objavljeno na dolje navedenoj adresi; točke 7) i 8) ako treba Izvodi se vade kod matičara.

Kada ste pribavili sve dokumente, potrebno je popuniti obrazac Prijava potraživanja (obrazac skinuti sa interneta). Prijavu potraživanja popuniti sa podacima koji se na njoj traže, te uz Prijavu potraživanja priložiti naprijed navedenu dokumentaciju. Prijava potraživanja treba biti popunjena čitko, velikim štampanim slovima, obavezno ćirilicom i to u tri primjerka. Ostale dokumente ne treba prevoditi nego ih priložiti onako kako ste ih dobili. Prijave potraživanja se mogu slati do 23.02.2018. godine.

Prijave potraživanja sa dokumentima se šalju isključivo na adresu:

Ministarstvo finansija-Uprava za javni dug
(Prijava potraživanja po osnovi devizne štednje)
Srijemska 3-5
Poštanski pregradak 570
11000 BEOGRAD


Dokumente slati: poštom (Preporučeno pismo ili Vrijednosno pismo), ili odnijeti osobno na adresu ili opunomoćiti nekoga da u vaše ime može predati dokumentaciju. Dokumente morate vaditi sami osobno. A kada ste se već namučili da ih pribavite, ima li smisla da ih predate nekom advokatu da ih u vaše ime samo pošalje na navedenu adresu i to uz dobru proviziju? Daljnji postupak provodi odgovarajuća komisija na navedenoj adresi i tu vam nije potreban advokat kao posrednik.

Dodatne informacije u vezi sa Prijavom potraživanja i svim ostalim mogu se dobiti preko brojeva telefona: 00381 11 2021 118; 00381 11 2021 119 ili putem elektronske pošte preko e-mail adrese: staradevizna@komisijasds.gov.rs.

Kada na internetu otvorite ovu adresu imate uvid u svu dokumentaciju, te obrazac Prijava potraživanja. Unuci, sada vi pomognite nama starijima (barem ovo oko interneta), a mi vas možda opet darujemo kao nekada – naravno ako što bude od ove stare devizne štednje.

Ako treba još nekih dodatnih pojašnjenja, slobodno mi se javite na:

( Mob. 00385 1 3079 842, ili e-mail adresa: tomica.boskovic5@gmail.com ), uz napomenu da nisam nikakav posrednik u ovome poslu, niti mogu jamčiti ako nešto ne bude dobro. Tko misli da ima drugi način i možda bolji put, sretno mu bilo. Ja sam samo nastojao doći do pravovaljanih informacija i pojašnjenja, te našim ljudima pomoći koliko je to moguće. Ako sam u tome imalo uspio i nekome pomogao, to mi je dovoljna nagrada.

U Zagrebu, rujan 2017.

T. Bošković

Prijava potraživanja obrazac

Izjava obrazac

Izjava primjer